Thế giới của Sophie
Phụ đề: Tiểu thuyết về lịch sử triết học
Nguyên tác: Le monde de Sophie
Tác giả: Jostein Gaarder
Ký hiệu tác giả: GA-J
Dịch giả: Huỳnh Phan Anh
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005657
Nhà xuất bản: Thế Giới
Khổ sách: 21
Số trang: 510
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005658
Nhà xuất bản: Thế Giới
Khổ sách: 21
Số trang: 510
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005659
Nhà xuất bản: Thế Giới
Khổ sách: 21
Số trang: 510
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007297
Nhà xuất bản: Thế Giới
Khổ sách: 21
Số trang: 510
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007298
Nhà xuất bản: Thế Giới
Khổ sách: 21
Số trang: 510
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009476
Nhà xuất bản: Thế Giới
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 24
Số trang: 516
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1 Vườn địa đàng 9
2 Chiếc mũ chóp cao 18
3 Thẩn thoại 29
4 Những nhà triết học tự nhiên 36
5 Demokritos 48
6 Định mệnh 54
7 Sokrates 63
8 Athenai 78
9 Platon 85
10 Ngôi nhà gỗ của ông thiếu tá 100
11 Aristoteles 110
12 Văn minh Hy Lạp 127
13 Những tấm bưu thiếp 145
14 Hai nền văn hóa 153
15 Thời Trung cổ 168
16 Thời Phục hưng 192
17 Thời Ba rốc 221
18 Descartes 238
19 Spinoza 251
20  Locke 261
21 Hume 271
22 Berkeley 286
23 Bjerkely 292
24 Thế kỷ khai sáng 309
25 Kant 327
26 Chủ nghĩa lãng mạn 346
27 Hegel 364
28 Kierkegaard 376
29 Marx 389
30 Darwin 407
31 Freud 430
32 Thời hiện đại 448
33 Buổi chiêu đãi trong vườn 472
34 Đối âm 486
35 Vụ nổ lớn 506