Các triết thuyết lớn
Tác giả: Dominique Folscheid
Ký hiệu tác giả: FO-D
Dịch giả: Huyền Giang
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002297
Nhà xuất bản: Thế Giới
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 17
Số trang: 172
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002550
Nhà xuất bản: Thế Giới
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 17
Số trang: 172
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 3
Chương I:Triết học tự tìm kiếm mình 7
I. Sự ra đời của triết học 7
II. Platon 9
III. Aristote 19
IV. Plotin 27
V. Triết học như nghệ thuật sống 29
Chương II: Triết học và Kitô giáo 37
I. Thánh Augustin 39
II. Thánh Thomas d'Aquin 44
Chương III: Lý trí chiếm lĩnh 49
I. Descartes 49
II. Pascal 59
III. Leibniz 64
IV. Spinoza 70
Chương IV: Thời đại phê phán lý trí 79
I. Hume 82
II. Kant 85
III. Rousseau 94
Chương V: Cái tuyệt đối và hệ thống 103
I. Chủ nghĩa lý tưởng Đức 103
II. Hegel 105
III. Kierkegaard 113
Chương VI: Triết học ở bên ngoài bản thân nó 119
I. Những cái tuyệt đối mới (Feuerbach, Comte, Stirner) 119
II. Marx 125
III. Nietzche 132
Chương VII: Khủng hoảng của tri thức và sự sống 141
I. Suy nghĩ về sự sống (Main de Biran, Bergson, Blondel, Canguilhem) 142
II. Vấn đề ngôn ngữ (Moore, Wittgenstein) 146
III. Những mối bận tâm về cấu trúc (Foucault) 148
Chương VIII: Tồn tại và hiện tượng 151
I. Husserl 151
II. Heidegger 157
III. Sartre và phong trào thuyết tồn tại (Jaspers, Marcel) 164
IV. Bruaire và siêu hình học 167
V. Đạo đức và trách nhiệm (Jonas, Levinas) 169
MỤC LỤC 173