La filosofia dell' esperienza di Davide Hume
Tác giả: Gavano Della Volpe
Ký hiệu tác giả: VO-G
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016134
Nhà xuất bản: Firenze
Năm xuất bản: 1933
Khổ sách: 24
Số trang: 191
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích