Giêsu, con người tự do
Phụ đề: Phác thảo một Kitô học
Nguyên tác: Jésus, Homme Libre
Tác giả: Christian Duquoc
Ký hiệu tác giả: DU-C
Dịch giả: Lm. Nguyễn Văn Hòa, OP
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016057
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2024
Khổ sách: 21
Số trang: 220
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0016058
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2024
Khổ sách: 21
Số trang: 220
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0016319
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2024
Khổ sách: 21
Số trang: 220
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Nhập đề 7
Tiểu sử Đức Giêsu hay Kitô học 7
1. Vai trò của biến cố Phục sinh trong Kitô học 17
Biến cố Phục sinh với lời chứng qua các tông đồ 18
Biến cố Phục sinh với cuộc đời lịch sử của Đức Giêsu 22
Biến cố Phục sinh làm lu mờ quãng đời trần thế của Đức Giêsu 24
Trở về với Đức Giêsu trong thời đại của Ngài và bỏ qua biến cố Phục sinh 26
Biến cố Phục sinh và Kitô học 32
2. Giêsu Nadarét: Một con người tự do 39
Đức Giêsu với môi trường xã hội 42
Tự do trong lời nói 48
Giải phóng người khác 52
Giêsu, một con người tự do 57
3. Dư luận thời đó nghĩ gì về Đức Giêsu? 65
Dư luận coi Đức Giêsu là ngôn sứ 68
Đức Giêsu chấp nhận được coi là ngôn sứ 71
Dư luận coi Đức Giêsu là Đấng Mêsia 74
Đức Giêsu từ chối vai trò của Đấng Mêsia 76
4. Đức Giêsu nghĩ gì về mình? 83
Những cuộc tranh luận về ý thức của Đức Giêsu 85
Những giả thuyết 90
Những tước hiệu và tư cách của Đức Giêsu trong Tân ước và ý thức của Ngài 92
Tước hiệu "Mêsia" 94
Tước hiệu Con Thiên Chúa 95
Tước hiệu Con Người 97
Tước hiệu Người Tôi Tớ 103
Sự tự do của Đức Giêsu, một dấu hiệu biểu lộ ý thức của Ngài về mình 107
5. Vụ án và cái chết 111
Lý do của những cuộc xung đột giữa Đức Giêsu và những người đương thời 112
Con đường giải quyết tranh chấp: vụ án 117
Tội tôn giáo 120
Tội chính trị 122
Ý nghĩa của sự kết án 124
6. Nghiệm Phục sinh. Đức Giêsu đang sống thật 129
Những tài liệu 130
Kinh nghiệm Phục sinh và thập giá 133
Phục sinh không phải là hồi sinh 135
Phục sinh không phải là sự bất tử thiêng liêng 137
Phục sinh không phải là một hình ảnh đã mất hết ý nghĩa 140
Phục sinh không phải là một sự kiện đã qua  144
Phục sinh và quãng đời trần thế của Đức Giêsu 147
7. Đức Giêsu trả lại tự do cho chúng ta 155
Cái chết của Đức Giêsu: hậu quả của cuộc đấu tranh trong lịch sử 158
Đức Giêsu giải phóng chúng ta khỏi một Thiên Chúa tưởng tượng 164
Sự tha thứ qua Đức Giêsu giải phóng chúng ta khỏi hận thù 167
Tha thứ, xung đột và giải phóng 174
8. Đức Giêsu Con Thiên Chúa, hay khuôn mặt nhân loại, của Thiên Chúa 183
Đức Giêsu, Con Thiên Chúa 186
Hậu quả của sự ngộ nhận 190
Thiên Chúa tự mạc khải nơi Đức Giêsu Kitô 197
Kết luận 207