Tín ngưỡng thờ mẫu tại Việt Nam
Tác giả: Chủng sinh Micae Nguyễn Văn Hoàng
Ký hiệu Tác giả: NG-H
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010624
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2014
Khổ sách: 27
Số trang: 36
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích