The Eucharist
Phụ đề: Handbook for liturgical studies
Tác giả: Anscar J. Chupungco, OSB
Ký hiệu Tác giả: CH-A
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003734
Nhà Xuất bản: The Liturgical Press
Năm Xuất bản: 1997
Khổ sách: 24
Số trang: 371
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích