Colei che si chiama Maria
Tác giả: P. Luigi M. Pazzaglia
Ký hiệu tác giả: PA-P
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011987
Nhà xuất bản: R. Berruti et C. Torino
Khổ sách: 19
Số trang: 267
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích