Sổ tay những điều cần biết về Đức Maria
Nguyên tác: The Essential Mary Handbook
Tác giả: Judith A. Bauer
Ký hiệu tác giả: BA-J
Dịch giả: Matthias M. Ngọc Đính, CMC
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000549
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 463
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích