Lectio Divina. Học với Mẹ Maria
Nguyên tác: À Pescole de Marie
Tác giả: Jean Khoury
Ký hiệu tác giả: KH-J
Dịch giả: Fr. Bảo Tịnh O.CIST
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000209
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 290
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001114
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 290
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001244
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 290
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 10
PHẦN I: NGÔI LỜI TRỞ THÀNH NHỮNG NGÔN TỪ 14
I. Lời đã làm Người 14
II. Tâm điểm của Phúc âm 22
III. Cần thiết được nuôi bằng Lời 24
PHẦN II: LECTIO DIVINA 26
I. Những ý tưởng căn bản của Lectio Divina  
II. Đọc 40
III. Liên quan đến Lectio Divina  
PHẦN III: MẸ MARIA VÀ LECTIO DIVINA 95
I. Mẹ Maria và Ngôi Lời 95
II. Mẹ Maria và chúng ta 107
PHẦN IV: CHÚA THÁNH THẦN VÀ LECTIO DIVINA 212
I. Vài nhắc nhớ quan trọng 121
II. Chúa Thánh Thần và Lectio Divina 129
PHẦN V: LECTIO DIVINA VÀ CUỘC SỐNG ĐỜI THƯỜNG  
I. Lectio Divina và hai luật tình yêu 151
II. Lectio Divina trải qua ngày sống 165
III. Lectio Divina và cuộc sống đơn sơ 182
IV. Lectio Divina và ơn gọi 197
V. Lectio Divina và cuộc sống trí thức 208
VI. Lectio Divina và cuộc sống thiêng liêng 234
VII. Ví dụ về Lectio divna; Hướng dẫn thực hành 267