Đức Maria trong phụng vụ
Tác giả: Lê Tiến
Ký hiệu tác giả: LE-T
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001186
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 114
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001187
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 114
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001188
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 114
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001189
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 114
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001437
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 114
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Lời giới thiệu 3
2. Nội dung 5
3. Phụng vụ kính Đức Maria 7
4. Thiên Chức làm Mẹ 17
5. Thân mẫu Chúa Giêsu 27
6. Thắp nến tin yêu 33
7. Tình Mẹ 41
8. Xin Vâng 47
9. Đăng trình 51
10. Những bông hoa nhỏ 57
11. Niềm vui của Mẹ 61
12. kính chào Đức Nữ Vương 65
13. Ánh Bình minh 75
14. Đoạn trường 79
15. Tràng mân côi 89
16. Maria, hãy vui lên 93
17. Trật tự mới 99
18. Đức Maria được đoái nhìn 107
19. Tài liệu tham khảo 113