Những bài huấn giáo về Đức Maria
Tác giả: ĐGH. Gioan Phaolô II
Ký hiệu tác giả: PH-G
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000432
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 270
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007244
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 270
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008875
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 270
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014729
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 270
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích

 

Lời giới thiệu  
1. Sự hiện diện của Đức Maria vào lúc khởi nguyên của Hội thánh 10
2. Khuôn mặt của Mẹ Maria trong những thế kỷ đầu tiên 14
3. Dung nhan của Thân mẫu Đấng Cứu thế 18
4. Đức Maria trong Kinh thánh và trong suy tư thần học 22
5. Đức Maria trong cảm nghiệm thiêng liêng của Hội thánh. 26
6.  Ảnh hưởng của Đức Maria tới đời sống Hội thánh 30
7.  Đức Maria và giá trị của người phụ nữ 35
8.  Vai trò của người phụ nữ dưới ánh sáng của Đức Maria 39
9.  Sự hiện diện của Đức Maria tại công đồng Vaticanô II 43
10. Mục tiêu và phương pháp trình bày đạo lý về Đức Maria 47
11. Đức Maria trong tương quan với Chúa Ba Ngôi 51
12. Đức Maria trong “Phúc âm tiên khởi” 55
13. Lời tiên báo về bà mẹ Đấng Mêsia 59
14. Thiên chức làm mẹ là do ơn Chúa     63
15. Những phụ nữ tham gia vào việc cứu thoát dân tộc 67
16. Đức hạnh của người phụ nữ 71
17. Thiếu nữ Sion  74
18. Thiếu nữ Sion mới                                                                78
19. Người đầy ơn phước 82
20. Đức Maria hoàn toàn thánh thiện  85
21. Vô nhiễm nguyên tội 88
22. Vô nhiễm, được cứu chuộc nhờ phòng ngừa tội lỗi 92
23. Việc tuyên bố tín điều Vô nhiễm 95
24. Thánh thiện suốt đời 98
25. Kẻ đã tin 102
26. Chân lý Đức tin về sự trinh khiết của Đức Maria 106
27. Quyết tâm giữ mình trinh khiết 111
28. Ý nghĩa, của việc thụ thai trinh khiết 115
29. Đức Maria mẫu gương trinh khiết 118
30. Sự kết hợp trinh khiết giữa Đức Maria và Thánh Giuse 122
31. Đức Maria trọn đời đồng trinh  125
32. Nữ tỳ vâng phục Thiên Chúa 128
33. Đức Maria, bà Eva mới 131
34. Mầu nhiệm Thăm viếng khai mào sứ mạng của Đấng Cứu thế 134
35. Trong kinh Magnificat, Đức Maria ca ngợi kỳ công của Thiên Chúa 138
36. Đức Maria lúc sinh Chúa Giêsu 141
37. Đức Maria Thân mẫu Thiên Chúa 144
38.  Nhà giáo dục Con Thiên Chia  148
39. Việc tiến dâng Đức Giêsu trong dền thờ  151
40. Lời tiên báo của ông Simêon liên kết Đức Maria với số phận đau khổ của Con mình 155
41. Trong cuộc tiến dâng Chúa Giêsu vào đền thờ, Chúa bày tỏ sự hợp tác của “người nữ” vào việc cứu chuộc 158
42.  Đức Giềsu bị lạc mất và được tìm thấy trong đền thờ 162
43.  Mẹ Maria trong cuộc đời ẩn dật của Đức Giêsu 166
44.  Đức Maria tại tiệc cưới Cana 170
45.  Tại Cana, Đức Maria giục Chúa Giêsu thực hiện phép lạ đầu tiên 174
46.  Mẹ Maria trong cuộc đời công khai của Đức Giêsu 178
47.  Đứng kề bên Thập giá, Đức Maria thông dự vào thảm kịch Cứu chuộc 181
48.  Đức Maria, người cộng tác độc đáo vào việc Cứu chuộc 184
49.  “Hỡi người nữ, đây là con của bà!" 188
50.  “Đây là mẹ của con!" 191
51.  Đức Maria với Chúa Kitô Phục sinh 195
52.  Đức Maria, hồng ân Chúa Thánh Thần 199
53.  Giấc ngủ của Đức Mẹ Chúa Trời 203
54. Đức tin vẻ việc Mẹ Maria được đưa về trời 207
55. Chân lý về Đức Maria lên trời trong truyổn thông của Hội Thánh 210
56. Nữ vương vũ trụ 213
57. Đức Maria, phần tử siêu việt của Hội thánh 217
58. Đức Maria, điển hình và mẫu gươug của Hội thánh 220
59. Mầu gương làm mẹ cho Hội thánh. 223
60. Mầu gương trinh khiết cho Hội thánh 227
61. Mầu gương thánh thiện cho Hội thánh  230
62. Mẫu gương cho Hội thánh về việc thờ phượng Thiên Chúa 234
63. Mẹ của Hội thánh 237
64. Mẹ của chúng ta trong hệ ân sủng 241
65. Đức Maria trung gian 245
66. Việc tôn kính Đức Trinh nữ Maria 249
67. Bản chất của việc tôn kính Đức Maria 253
68. Việc tôn kính Đức Maria và việc tôn kinh các ảnh tượng 257
69. Nguyện cầu Đức Maria 261
70. Mẹ của sự hợp nhất và niềm hy vọng 265
Phụ lục I. Những đồ tài chính của Thánh mẫu học 269
Phụ lục II. Những đoạn văn Kinh thánh 270