Thần đô huyền nhiệm
Nguyên tác: La Mistica ciudad de Dios
Tác giả: Maria Agreda
Ký hiệu tác giả: AG-M
Dịch giả: Văn Hải
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008701
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 578
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008702
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 578
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
  Lời người dịch 7
  Phụ dẫn 20
  PHẦN THỨ NHẤT: CUỘC ĐỜI ẨN DẬT  
1. Trong ơn tiền định 25
2. Thiên đàng chờ đợi 30
3. Trần gian ngóng trông 35
4. Thụ thai Vô nhiễm 46
5. Quãng đời thai nhi 54
6. Sinh vào trần thế 60
7. Cuộc đời ba năm đầu 65
8. Dâng mình trong đền thờ 78
9. Thử thách trong đền thờ 92
10. Chịu tang trong đền thờ 105
11. Kết mối lương duyên 115
  PHẦN THỨ HAI: CUỘC ĐỜI CÔNG KHAI  
1. Chờ đón Tin mừng 129
2. Tiếp nhận Tin mừng 143
3. Một cuộc viếng thăm 157
4. Trở về mái ấm 173
5. Đợi ngày sinh hạ 190
6. Sinh Chúa tại Belem 199
7. Tỏ Chúa cho mục tử 209
8. Tham dự lễ cắt bì 215
9. Tiếp kiến ba đạo vương 221
10. Dâng Chúa trong đền thờ 230
11. Lánh nạn sang Ai Cập 236
12. Lưu ngụ tại Ai Cập 246
13. Thử thách mới tại Nazaret 256
14. Vui buồn đắp đổi 269
15. Sống đời quả phụ 284
16. Cô thân chiếc bóng 295
17. Theo Chúa giảng Tin mừng 305
18. Từ Tabore đến rước lá 317
19. Dự lễ lập Phép Thánh Thể 325
20. Thảm cảnh vườn Cây Dầu 337
21. Nơi tòa Thượng Tế 347
22. Trước cửa công đường 356
23. Trước giờ hành quyết 365
24. Trên đường hành quyết 373
25. Loang máu đồi Canve 382
26. Ánh Phục Sinh huy hoàng 395
27. Vinh quang Chúa lên trời 405
  PHẦN THỨ BA: CUỘC ĐỜI CÒN LẠI  
1. Chờ đón Thánh Linh 419
2. Hướng dẫn giáo đoàn đầu tiên 428
3. Tâm tình với Thánh Thể 436
4. Trong cơn bách hại buổi đầu 447
5. Tham gia chỉ đạo Giáo hội 458
6. Phù trợ các Tông đồ 467
7. Hai lần sang Tây Ban Nha 478
8. Hành trình sang Êphêsô 488
9. Lưu ngụ tại Êphêsô 497
10. Dự Công đồng Giêrusalem  508
11. Tuyệt đỉnh hoàn thiện 518
12. Trông nom viết Phúc Âm 526
13. Mừng kỷ niệm đời Mẹ 533
14. Mừng kỷ niệm đời Chúa 542
15. Chờ ngày giã thế 552
16. Tiêu dao cõi thọ 561
17. Vinh quang trên thiên đàng 572