The Eucharist and Mary
Tác giả: Bishop Teodoro C. Bacani, Jr.D.D
Ký hiệu tác giả: BA-T
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004680
Nhà xuất bản: Manila, Philippines
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 124
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Foreword Ix
Acknowledgement Xi
Chapter 1: Eucharistic and Marian Year 1
Chapter 2: The Eucharist and the Immaculate Conception 6
Chapter 3: The Eucharist and Mary, Jesus' Gifts 13
Chapter 4: Mary, Woman of the Eucharist 25
Chapter 5: The Sacraments: Love Made Visible 52
Chapter 6: Do this in Memory of Me 71
Chapter 7: Presence, Sacrifice, Communion, Mission 76
Chapter 8: Authentic and Fruitful Sacramentalcelbrations 85
Chapter 9: The Eucharist in Troubled Times 96
Chapter 10: The Eucharist and the Environment 105
Chapter 11: The Eucharist in a World of Corruption 111
Chapter 12: By Way of Conclusion 120