The Eucharist and Mary
Tác giả: Bishop Teodoro C. Bacani, Jr.D.D
Ký hiệu tác giả: BA-T
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004680
Nhà xuất bản: Manila, Philippines
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 124
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích