Kính chào Đức Nữ Vương
Phụ đề: Mẹ Thiên Chúa trong Ngôi Lời Thiên Chúa
Nguyên tác: Hail, Holy Queen
Tác giả: Scott Hahn, Ph.D
Ký hiệu tác giả: HA-S
Dịch giả: Đa Minh M. Nguyễn Phúc Lộc, CMC
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001430
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 219
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Của linh mục Kilan Healy, O. Carm 13
Con của Mẹ - Lời tự thú của một người con hoang của Đức Maria 17
Người thanh Niên Đạo Đức 20
Maria, Maria, Hoàn toàn tương phản 22
Từ đây tới mẫu trạng 23
Bước tới 25
Chương I: Kiểu mẫu người Mẹ Của Tôi 27
Một lý luận đáng yêu về mẫu trạng của Đức Maria 29
Hãy dùng phương pháp siêu hình 31
Danh xưng Người là gì? 33
Thiên tính chính là Thiên Tính 35
Những dấu vết của Tình yêu - truy tìm nguồn gốc 37
Suy cứu về kiểu mẫu 39
Vấn đề dòng tộc 42
Gia đình hoàn chỉnh nhất 44
Chương II: Đêm Giáng Sinh 47
mẫu chức của Đức Maria là vườn Địa Đàng được tái thăm viếng 49
Cắt đứt mối dây không thuộc về Kinh Thánh 51
Việc Đếm ngày 52
Tôi xin làm theo 54
Người nữ đó là: Trinh Nữ - Hiền Mẫu - Hiền Thê 56
Mẫu chức bị Gây chiến 58
Thời đại thánh Justinô 59
Thánh Irênê thành Lyon 62
Vượt ra ngoài châu Phi 64
Chương III: Những người sùng bái hòm bia 67
Israel và người loan tin về giao ước mới 69
Hòm bia các sứ thần vang hát 71
Đức Maria có một chiên con 73
Những dòng chữ gây tranh cãi 76
Hơn cả một người nữ 80
Maria, Maria, Bình đựng Thánh Tích 82
Những lời chống đối bị bác bỏ 83
Tiêu đề của những rặng đồi 85
Những tác giả góp công đầu tiên 88
Chương IV: Năng Quyền Sau Ngai Báu 91
Đức Nữ Vương Và Đức Vua Thuộc dòng tộc Đavít 93
Tôi mơ Về Gia phả 96
Xem thấy sao lạ 99
Bà Thái Hậu 101
Chìa khóa Đavít 105
Chương V: Từ kiểu mẫu đến giáo huấn 109
Thánh mẫu là một sứ điệp 111
Giữ vững đức tin 114
Kế hoặc cứu độ của Thiên Chúa: Đầu thai Trinh Khiết 117
Nét hấp dẫn của bào thai 122
Một lần là Trinh Nữ thì mãi mãi là Trinh Nữ 125
Cuộc mông triệu vu vơ 132
Nói về thần tượng 136
Chương VI: Phần con cái thì sao? 139
Đức Thái hậu và hoàng tộc 141
Nhục Thể Thuộc hoàng tộc 142
Xứng hợp với sứ vụ vương đế 145
Những khúc hát lao công 148
Đức Nữ Trung Gian là một sứ điệp 150
Abba, Không phải allah 153
Hủy bỏ hợp đồng 155
Liên kết trong vinh quang 157
Công trạng của Đức Maria 160
Một mẫu trắc nghiệm 162
Chương VII: Hội thánh chung cuộc 165
Ai làm cho Giáo Hội của Mẹ 167
Đức Maria trong Công Đồng 168
Tư cách thành viên và danh phận làm Mẹ 170
Tia Sáng Vinh Quang 172
Có Hại cho phong trào đại kết 174
Và sau cùng 177
Chương VIII: Kết luận không mang tính hộ giáo 179
Phụ Lục 195
Những hạt Mân Côi Kính Ái 195
Để tôi đếm những phương cách 196
Các mầu nhiệm mùa vui 197
Các mầu nhiệm mùa Thương 198
Các mầu nhiệm mùa Mừng 198
Tay Lần - Miệng đọc - lòng suy 200
Nguồn gốc kinh Mân Côi 203
Gia Tăng mức Trung Bình 206
Vòng tròn có liền mạch không 209
Tài liệu tham khảo 211