Gặp gỡ Mẹ Maria
Tác giả: Phaolô Ngô Suốt
Ký hiệu tác giả: NG-S
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009973
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 228
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009975
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 228
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu của Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt. 1
Lời nói đầu 3
CHƯƠNG DẪN NHẬP  
1.  Nơi chốn sứ thần truyền tin 9
2.  Tin mừng vui sứ thần loan báo 11
3.  Phần phúc vô song 14
4.  Một cuộc sinh hạ ngoại thường 15
5.  Câu hỏi đầy khôn ngoan của Đức Maria 19
CHƯƠNG VI: THĂM VIẾNG - MẦU NHIỆM GẶP GỠ  
I. PHÂN TÍCH TRÌNH THUẬT 25
1.  Bài ca của bà Êlisabét 26
2.  Bài Thánh Ca Tin Mừng Magnificat 34
3.  Bài Magnificat - Tâm tư của những kẻ tin 39
4.  Magnificat, tính "hiện tại” của phúc Thiên đàng 46
5.  Magnificat dẫn đến hành động phục vụ 54
II.  TƯỚC HIỆU NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH 57
1.  Nữ Vương hay Nữ Hoàng, trong Cựu Ước 59
2.  Nữ Vương trong Tân Ước 62
III. HÌNH TƯỢNG ĐỨC MARIA/ NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH" 68
1.   Đức Maria, con người hòa bình 70
a.   Chiêm niệm Hòa bình 71
b.   Hành động Hòa bình 75
c.   Loan báo Hòa bình 78
2.   Những bài học hay từ Mẹ Hòa Bình 81
a.   Khiêm tốn phục vụ như một người tôi tớ 81
b.   Thể hiện lòng Chúa xót thương 83
c.   Loan báo và ca tụng triều đại Hòa bình đang đến 85
d.  Biểu tượng cho khát khao công lý và hòa bình 88
3.   Mầu nhiệm gặp gỡ và những viễn tượng 91
a.   Những bước chân mang niềm vui, hy vọng 92
b.   Những bước chân mang bình an 93
c.   Những bước chân của người trung gian 95
d.  Anna và Êlisabét, những con người của lòng tín thác 101
CHƯƠNG VII: SINH HẠ CHÚA GIÊSU  
I.    PHÂN TÍCH TRÌNH THUẬT 107
1.   Bối cảnh 107
2.   Một biến cố đã thật sự xảy ra 110
a.   Nơi chốn Mẹ hạ sinh Chúa 110
b.   Sinh con mà vẫn đồng trinh 114
II.   "SINH CON ĐẦU LÒNG" 116
a.   Đức Giêsu còn có "những anh em khác"? 117
b.   Bà sinh "con đầu lòng” 118
c.   Mẹ thiêng liêng của một đoàn con đông đảo 122
d.  Đau đớn khi sinh con? 124
III.  TƯƠNG LAI CỦA CON CÁI MẸ 127
a.  Thiên đàng không phải là nơi đã được làm sẵn 128
b.  Cuộc sinh hạ vào thiên đàng 129
c.   Sự gắn bó giữa Mẹ và Con, và tất cả đoàn con 132
IV.  "SUY ĐI NGHĨ LẠI TRONG LÒNG" 135
1.  Dưới cái nhìn của ĐHY John Newman 135
2.  Dưới nhãn quan của cha Xavier Thévenot 126
3.  Cảm nghiệm của thánh Gioan Êuđê và thánh Brigid 139
CHƯƠNG VIII: NHỮNG BiẾN CỐ ĐẶC BiỆT TRONG THỜI GIAN NIÊN THIẾU VÀ TRONG THỜI GIAN RAO GiẢNG   
I.   DÂNG CHÚA GIÊSU VÀO ĐỀN THỜ 143
1.  Việc cắt bì cho con trẻ, dưới cái nhìn của Đức Cha Fulton Sheen 146
2.  Biến cố dâng con, dưới cái nhìn của nhà thần học Hans von Balthasar 148
3.  Biến cố dâng con, dưới cái nhìn của Đức Cha Fulton Sheen 151
a.  Dâng Con, chia sẻ chức linh mục-hy lễ với Đức Kitô 151
b.  Dâng Con, trở thành Evà mới 153
c.   Thanh gươm hai lưỡi đâm thâu cả Con và Mẹ 155
d.  Dâng Con, sự nối dài cuộc Nhập Thể của Đức Kitô 161
4.  Biến cố dâng con, dưới cái nhìn của nhà thần bí Adrienne von Speyr 163
a.  Bước chuyển từ Cựu Ước sang Tân Ước 163
b.  Sứ mệnh của Con cũng sẽ là sứ mệnh của Mẹ 164
c.   Đau khổ của Mẹ dẫn nhân loại đến với Con 166
d.  Dấu hiệu cho người đời chống báng 169
e.   "Ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra” 171
II.   LẠC MẤT CHÚA GIÊSU 176
1.  Một số vấn nạn 177
a.  Tại sao lại lạc mất con đến ba ngày? 178
b.  Chúa làm gì trong ba ngày đó 179
c.  Nỗi buồn và niềm vui của hai ông bà 182
2.  Chuẩn bị cho sứ mệnh của Mẹ sầu Bi 184
a.  Tập sống cái đêm tối của linh hồn 184
b.  Tương quan mới với hai ông Bà 185
c.  Lý do sâu xa của việc Đức Giêsu "không vâng phục" 187
3.  Những bài học hay từ Mẹ 191
a.  Muốn có vinh quang, phải kinh qua thập giá 192
b.  Dám nói sự thật, dù có phật lòng người 193
c.  Gặp Con qua Mẹ 194
III.  THĂM CHÚA GIÊSU TRÊN ĐƯỜNG NGÀI RAO GIẢNG 195
1.  Phân tích các trình thuật Tin Mừng 196
2.  Những điểm nhấn 198
a.  Những lời nói làm người thân chưng hửng 198
b.  Một Gia đình mới, một "Dòng tu” 201
c.  Đêm tối của Mẹ 203
IV.   VAI TRÒ CỦA ĐỨC MARIA, DỰA TRÊN CÔNG VỤ TÔNG ĐÔ 1,12-14 206
1.  Chỗ đứng của Đức Maria trong Cộng đoàn Giáo Hội sơ khai 207
a.  Mẹ luôn có mặt bên cạnh các Tông đồ và luôn trung tín với lời FIAT ban đầu 207
b.  Chỗ đứng trổi vượt của Mẹ, so với các phụ nữ, kể cả các Tông đồ 209
c.  Mẹ trợ giúp để Giáo Hội được rửa tội bởi Thánh Thần và Mẹ mở ra con đường cho một ơn gọi mới 210
2.  Ở lại để làm bảo mẫu và làm Mẹ Giáo Hội 211
3.  Đức Maria, Nữ Vương các Tông đồ 213
4.  Lễ Hiện Xuống và nhiệm vụ mới của Mẹ 214
a.  Chịu trách nhiệm về toàn thể Giáo Hội 214
b.  Là Đấng Trung gian mọi ơn lành và là vị thánh đầu tiên 215
c.   Là Mẹ trong Giáo Hội, đồng thời là Mẹ của Giáo Hội 216
d.  Chỗ đứng dứt khoát của Mẹ 217
KẾT LUẬN 221
Thư Mục 229