Marie dans le Dogme Catholique
Tác giả: A.M Viel. O.P
Ký hiệu tác giả: VIE
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011463
Nhà xuất bản: Montréjeau
Năm xuất bản: 1902
Khổ sách: 20
Số trang: 423
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011836
Nhà xuất bản: Montréjeau
Năm xuất bản: 1912
Khổ sách: 21
Số trang: 413
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích