Đức Maria mẫu gương cho Giáo hội
Nguyên tác: Maria Uno Specchio Per la Chiesa
Tác giả: Raniero Cantalamessa
Ký hiệu tác giả: CA-R
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000294
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 344
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007295
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 344
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009419
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 344
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP: ĐỨC MARIA, MỘT BỨC THƯ VIẾT BỞI NGÓN TAY CỦA THIÊN CHÚA HẰNG SỐNG 5
PHẦN I: ĐỨC MARIA, MỘT TẤM GƯƠNG CHO GIÁO HỘI TRONG NHẬP THỂ  
1. “ĐẦY ÂN SỦNG”- Đức Maria dẫn giáo hội tới việc khám phá ân sủng của Thiên Chúa 17
- Hiện tôi có là gì là bởi ơn Thiên Chúa 17
- Ân sủng là gì? 20
- “Chính bởi ân sủng mà anh em đã được cứu” 26
- Ta cần toàn thể. 31
- Vẻ đẹp của nàng công chúa 36
- Ân sủng là khởi đầu của vinh quang. 40
- Đừng để ơn lãnh nhận từ Thiên Chúa ra vô hiệu. 44
- Thánh Maria ân sủng. 47
2. “PHÚC CHO NGƯỜI LÀ KẺ ĐÃ TIN”- Maria đầy lòng tin 52
- “Này tôi là tôi tá Chúa” 53
- Một mình với Thiên Chúa 56
- Tiếng xin vâng của hôn lễ 61
- Theo bước đường của Đức Maria 66
- Chúng ta cũng hãy tin. 74
- “Công chính sẽ sống bởi tin” 79
3. “NGƯỜI SẼ THỤ THAI VÀ SINH MỘT CON TRAI”- Maria, Mẹ Thiên Chúa 83
- “Nếu ai không tin rằng Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa...”: một cái nhìn lịch sử xét về hình thành tín điều 86
- Mẫu tính “thể lý” của Đức Maria: thời chống thuyết ngộ đạo. 87
- Mẫu tính “siêu hình” của Đức Maria: thời kì tranh luận lớn về Kitô học 88
- Mẫu tính “tinh thần” của Đức Maria: cống hiến của Tây Phương 90
- “Con của con mình”: một cách chiêm ngắm Mẹ Thiên Chúa 92
- “Mẹ Thiên Chúa” nói cho chúng ta về Chúa Giêsu 94
- “Mẹ Thiên Chúa” nói cho chúng ta về Đức Maria 100
- Mẹ Chúa Kitô: noi theo Mẹ Thiên Chúa 104
- Làm thế nào thụ thai và sinh hạ Chúa Kitô một lần nữa 107
- Hai ngày lễ của hài nhi Giêsu 111
PHẦN II: ĐỨC MARIA. MỘT TÂM GƯƠNG CHO GIÁO HỘI TRONG MẦU NHIỆM VƯỢT QUA  
1. “NÀY BÀ, GIỮA TÔI VÀ BÀ CÓ VIỆC GÌ?”- Đức Maria dạy chúng ta biết từ bỏ chính mình 121
- Người đã phải đau khổ dãi dầu mà học cho biết vâng phục 123
- Đức Maria trong cuộc đời công khai của Chúa Giêsu 127
- Nếu hạt lúa không chết đi 132
- Đức Maria, môn đệ Chúa Kitô 135
- Nếu ai muốn theo ta... 138
2. “ĐỨNG BÊN KHỔ GIÁ CHÚA GIÊSU, CÓ MARIA MẸ NGÀI”- Maria, Mẹ của niềm hi vọng 145
- Đức Maria trong mầu nhiềm vượt qua 147
- Đức Maria, chiên non tinh tuyền 150
- Đứng gần khổ giá Chúa Giêsu 158
- Thập giá phân chia và nối kết 163
- Người tuyệt vọng mà vẫn một niềm cậy trông 169
- Những người gắn bó với niềm hi vọng nhỏ nhoi 173
3. “HỠI BÀ, NÀY LÀ CON BÀ!” Maria, Mẹ các tín hữu 183
- “Mỗi người hãy sống theo ân sủng đã lãnh nhận” 183
- “Mọi người chúng ta đều sinh ra tại đó” 186
- Tổng hợp về Đức Maria của Công đồng Vatican II 193
- Đức Maria, Mẹ các tín hữu trong viễn tưởng đại kết 196
- Và từ giờ ấy môn đồ đã lãnh nhận người về nhà mình 209
- “Sự can trường mà người đã chứng tỏ...” 215
PHẦN III: ĐỨC MARIA, MẪU GƯƠNG CHO GIÁO HỘI TRONG NGÀY LỄ NGŨ TUẦN  
1. “CHUYÊN CẦN CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC MARIA MẸ CHÚA GIÊSU” cùng với Đức Maria trông đợi Chúa Thánh Thần nơi nhà tiệc ly 223
- Đức Maria trong và sau ngày lễ Ngũ Tuần 225
- Cầu nguyện để đón nhận Thánh Thần 234
- Những người kiên trì cầu nguyện 241
- Cầu nguyện liên lỉ 249
- Khi cầu nguyện trở nên nặng nề và chán nản 255
- Cầu nguyện bức bách 261
2. “ THÁNH THẦN SẼ ĐẾN TRÊN NGƯỜI” Đức Maria, con người của Thánh linh, của đặc sủng Thánh Thần đầu tiên trong Giáo hội 267
- Thánh Thần tái hoạt động 267
- Đức Maria và Chúa Thánh Thần trong Tin mừng Luca 272
- Đức Maria, người được đặc sủng đầu tiên của Giáo hội 278
- Đức Maria, hình bóng của một Giáo Hội Thần Khí và Đặc Sủng 284
- Người cho hãy có lòng đơn thành 290
3. “VÀ GỤC ĐẦU XUỐNG, NGÀI PHÓ THÁC THẦN KHÍ” Đức Maria trong lễ Hiện xuống trong Tin mừng Gioan 298
- Lễ Hiện xuống của Tin mừng Gioan 298
- Và lập tức có máu và nước chảy ra 302
- Thánh Thần, Đấng ban sự sống 306
- Đức Maria, người bạn của Thiên Chúa 309
- Ngươi hãy yêu mến Chúa, Thiên Chúa ngươi 314
PHẦN KẾT: “THẦN TRÍ TÔI MỪNG VUI TRONG CHÚA” Đức Maria trong vinh quang bảo chứng của niềm hi vọng chắc chắn. 323