Đức Maria, Mẹ Chúa Con
Phụ đề: Huyền thoại hiện đại và chân lý ngày xưa
Tác giả: Mark P.Shea
Ký hiệu tác giả: SH-M
Dịch giả: Trần Hữu Thuần
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000727
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 226
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002651
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 226
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập: tiếp tục truy lùng 13
Chương 1: Tri thức giả tạo từ Sao Kim và Sao Hỏa 29
Chương 2: Huyền thoại về Đức Maria ngoại Giáo 65
Chương 3: Đòi lại tạo dựng cho Đấng Tạo Dựng 99
Chương 4: Đọc hiểu kinh Thánh như các Tông đồ đã đọc hiểu 139
Chương 5: Về hạt giống cải và cây cải 166
Chương 6: Cuộc đời được liên kết đến 204