Mariology for a Missionary Church
Tác giả: Juan Esquerda Bifet
Ký hiệu tác giả: BI-J
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003806
Nhà xuất bản: Urbaniana University Press
Năm xuất bản: 1994
Khổ sách: 21
Số trang: 175
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích