Đấng đầy ơn phúc
Phụ đề: Những bài suy niệm về Mẹ Maria
Tác giả: Jean Galot, SJ
Ký hiệu tác giả: GA-J
Dịch giả: Lm. Benado, CMC
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000556
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 193
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009515
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 193
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đẩu 7
Kinh Khai Mạc 8
1. Vui lên 9
2. Đầy ơn Phúc 15
3. Chúa ở cùng Người 21
4. Trinh Nữ 27
5. Hôn Thê 33
6. Mẹ Đấng Cứu Tinh 39
7. Phúc cho Người là kẻ đã Tin 45
8. Này tôi là tôi tá Chúa 51
9. Xin hãy thành sự cho tôi 57
10. Con đường đầu tiên với Đức Kitô 64
11. Cuộc gặp gỡ 70
12. Tôi tớ của đổng loại 76
13.  Magniíicat 82
14. Bỏ mọi sự vì Giêsu 88
15. Ánh sáng trong đêm tối 94
16. Lễ dâng của Người mẹ 100
17. Chiều kích sâu thẳm của Đức tin 106
18. Chiều kích sâu thẳm của niềm hy vọng 112
19. Đi tìm Chúa Giêsu 118
20. Lời xin tại Cana. 124
21. Đấng Trung Gian 130
22. Tiến bước về núi Sọ 136
23. Đấng Đồng Công Cứu Chuộc 142
24. Hỡi Bà, này là con Bà 148
25. Này là Mẹ con 154
26. Đón tiếp Đức Kitô vinh thắng 160
27. Mẹ của cộng đoàn Kitô giáo 166
28. Cộng sự viên của Chúa Thánh Thần 172
28. Mẹ các Tông Đổ 178
29. Trong vinh quang cuộc Mông triệu thăng thiên 184
30. Nữ Vương Hoàn Vũ 190