Đức Maria trong Tân ước
Tác giả: Augustin George
Ký hiệu tác giả: GE-A
Dịch giả: Nguyễn Đăng Trúc
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009686
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 163
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009689
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 163
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
QUYỂN 1: TIN MỪNG THỜI THƠ Ấu CHÚA THEO LUCA 1-2  
Dẫn nhập  
PHẦN I: NHỮNG KHÓ KHĂN NƠI CÁC BẢN TIN MỪNG 11
I. Niên kỷ của các bản văn 12
II. Những dị biệt của Luca và Mattheu 14
III. Văn thể 16
a. Luca muốn kể lại các sự kiện 19
b. Luca dùng các kỹ thuật viết văn riêng 30
c. Luca muốn trình bày một nền Ki tô học 41
Kết luận 44
PHẦN II: TRUYỀN TIN 47
I. Minh giải 49
II. Sứ điệp của bản văn 62
1. Trước hết là mầu nhiệm về Chúa Giêsu 62
2. Chúng ta dừng lại lâu hơn về Maira 63
3. Tính cách lịch sử của biến cố Truyền tin 70
PHẦN III: THĂM VIẾNG BÀI CA MAGNIFICAT 77
QUYỂN 2: ĐỨC MARIA TRONG TÂN ƯỚC 85
Dẫn nhập 85
PHẦN I: LỜI RAO GiẢNG CỦA CÁC TÔNG ĐỒ  
I. Những bài giảng đầu tiên của các Tông đồ 87
II. Bản văn duy nhất của Thánh Phaolô được nêu lên 90
PHẦN II: ĐỨC MARIA TRONG THỜI HÌNH THÀNH CỦA CÁC BẢN VĂN TIN MỪNG 93
I. Sự can thiệp của người thân Chúa Giêsu trong Marcô, Matthêu và Luca 95
a. Câu chuyện do Marcô kể (3, 31-35) 95
b. Câu chuyện do Matthêu kể (12, 46-50) 99
c. Câu chuyện do Luca kể (8, 19-21) 101
II. Chúa Giêsu viếng thăm Nazareth  106
III. Bản văn của cuốn Tông đồ Công đồ 14 111
PHẦN III: CÁC BẢN TIN MỪNG THỜI THƠ ẤU CHÚA 113
I. Những điểm chung giữa Matthêu và Luca 114
II. Những điểm đặc biệt trong Tin mừng Matthêu 118
III. Maria theo Tin mừng Luca 120
PHẦN IV: CÁC BẢN TIN MỪNG CỦA GIOAN  
I. Những nét đặc biệt trong Tin mừng Gioan  125
a. Đặc biệt về hành văn 125
b. Những nét đặc biệt có tính cách lịch sử 127
c. Những nét đặc biệt về tín lý 136
II. Maria ở Cana (Ga 2, 1-12) 137
III. Maria trên đồi Calvario (Ga 19, 25-27) 142
IV. Sách Khải Huyền 12 154