Đức Maria ở giữa dân người
Phụ đề: Cuộc hành trình của Đức Maria với con người ở mọi thời đại
Nguyên tác: La donna nel suo popolo
Tác giả: HY. Carlo Maria Martini
Ký hiệu tác giả: MA-C
Dịch giả: Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên, O.Cist
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007534
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 170
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007535
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 170
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Đôi lời về tác giả  5
Lời tựa  7
Dẫn nhập  11
1.Một sứ điệp  11
2.Chủ đề tuần tĩnh tâm  13
3.Một đề nghị thực hành  15
Phần I: Trong các sách Tin mừng  19
Chương I: Ba tiếng rên siết  20
Người phụ nữ xứ Canaan (Mt 15, 21-28) 20
1. Tiếng rên siết của tạo thành  22
2. Tiếng rên siết của chúng ta  23
3. Tiếng rên siết của Chúa Thánh Thần  25
4. Người phụ nữ xứ Canaan  26
a. Dân chúng  27
b. Người con gái  28
c. Người phụ nữ  29
Chương II: Đức Maria chú ý đến những tiếng rên siết của thế giới  32
1. Tiệc cưới ở Cana  32
a. Nhận thức của Đức Maria về thế giới  35
b. Sự dấn thân của Đức Maria  38
2. Lòng can đảm của Đức Maria  41
Bài giảng : Bước ngoặt của Đức Tin  43
Chương III: Tinh thần của Đức tin trong Tin mừng  48
1. Người phụ nữ tội lỗi ở nhà ông Simon  48
2. Ông Simon  51
3. Người phụ nữ  55
4. Chúa GIê-su  56
Chương IV: Tinh thần sám hối  60
1. Mẹ của các con trai ông Dêbêdê  62
2. Người mẹ  64
3. Các người con trai  66
4. Cuộc khủng hoảng của việc phát triển trong đời sống thiêng liêng  70
Bài giảng: Cuộc gặp gỡ giữa Đức Maria và Bà Êlizabeth  73
Chương V: Chiêm niệm  78
1. Hai chị em Macta và Maria  78
2. Chị Macta  79
3. Chị Maria  81
4. Từ suy niệm đến chiêm niệm  82
5. Sự thanh khiết của Tin mừng  85
Bài giảng : Hồng ân Thiên Chúa  88
Chương VI: Tinh thần hy sinh và thánh hiến  93
1. Tôi tớ Chúa  94
2. Nhận thức về truyền giáo  95
3. Hy sinh của Ki-tô hữu  98
4. Chọn lựa căn bản  100
Chương VII: Thực tại thập giá  106
1. Bản văn  107
2. Giêrusalem và lễ Vượt Qua  108
3. Tìm kiếm Thiên Chúa  110
4. Mầu nhiệm Đức Giêsu  116
Chương VIII: Hướng đến sự Phục sinh  121
1. Bà Maria Macdala tìm kiếm Chúa Giê-su  122
2. Chúa Giê-su hiện ra với bà Maria Macdala  126
3. Chúc tụng Chúa Cha  129
Phần II: Đức Maria ngày thứ bảy Tuần Thánh  131
Dẫn nhập 131
I. Trong sự thinh lặng và bối rối của Thứ bảy Tuần Thánh 136
1. Sự bối rối của các môn đệ  136
2. Tại sao chúng ta dừng lại trong ngày thứ bảy Tuần Thánh  137
3. Cách chúng ta sống trong ngày Sabát của lịch sử  140
II. Ngày Thứ Bảy Tuần Thánh của Đức Maria  143
1. Trong suốt ngày sabat của sự thinh lặng của Thiên Chúa, Mẹ vẫn là Đức Trinh Nữ của lòng tin, và nhờ Mẹ tâm trí chúng con được an ủi  144
2. Trong suốt ngày sabat thất vọng, Mẹ vẫn là Mẹ của niềm hy vọng, và nhờ Mẹ tâm hồn chúng con được an ủi  148
3. Trong suốt ngày sabat vắng mặt và cô độc, Mẹ vẫn là Mẹ của tình yêu, và nhờ Mẹ cuộc sống của chúng con được an ủi  150
III. Hướng đến ngày thứ tám, trong suốt ngày sabat của thời gian  153
1. Nhìn về quá khứ với đôi mắt Đức tin  154
2. Hy vọng mở ra cho tương lai  157
3. Đức ái đưa chúng ta về hiện tại  158
4. Chúng ta đang ở đâu? Chúng ta đang tiến về đâu?  163
5. Một nỗ lực để quân bình: Một điểm hẹn và một lời mời gọi  164