Ánh sao mai
Phụ đề: Mẹ Chúa Giêsu và Mẹ chúng ta
Nguyên tác: Morning star
Tác giả: Fr. Oscar Lukefahr, CM
Ký hiệu tác giả: LU-O
Dịch giả: Thiên Minh
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000532
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 283
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014181
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 283
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa 7
1- Vì sao lại là Maria? 9
2- Tân ước đã nói gì về Mẹ Maria 31
3- Mẹ Maria trong Thánh Kinh qua các hình ảnh và các chủ đề 59
4- Mẹ Maria trong giáo huấn của Giáo hội 81
5- Mẹ Maria trong phục vụ 109
6- Những cuộc hiện ra của Mẹ Maria 127
7- Mẹ Maria trong các bí tích nghệ thuật và đời sống 153
8- Mẹ Maria, kiểu mẫu của nhân đức 177
9- Mẹ Maria và gia đình 195
10- Chuỗi Mân côi của Mẹ Maria những mầu nhiệm mùa Vui 213
11- Kinh Mân côi của Mẹ Maria những mầu nhiệm muà Thương 241
12- Kinh Mân côi của Mẹ Maria những mầu nhiệm mùa Mừng 265