Đức Maria kiệt tác của Thiên Chúa
Tác giả: Antôn Ngô Văn Vững, SJ
Ký hiệu tác giả: NG-V
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008751
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 208
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010677
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 208
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012972
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 208
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa 5
Nhập đề: Maria, kiệt tác của Thiên Chúa 13
PHẦN 1: MẦU NHIỆM MARIA 23
I. Lời ca muôn thế hệ 24
1. Kinh thánh nói ít về Đức Maria 24
2. Các thánh không ngừng ca tụng Đức Maria 25
3. Không bao giờ viết đủ về Mẹ 27
II. Maria là mầu nhiệm 28
1. Công việc của Thiên Chúa thật vĩ đại, khôn lường 28
2. Bí ẩn của vũ trụ 30
3. Sâu kín của tâm hồn 32
4. Ngôi vị là huyền nhiệm 33
5. Maria là mầu nhiệm 34
6. Những điều nghịch lý 37
7. Dấu chống đối 40
III. Maria, mầu nhiệm của Thiên Chúa 41
1. Được tuyển chọn trong Đức Kitô 42
2. Sự tuyển chọn của Thiên Chúa 47
3. Tuyển chọn là tách rời, dành riêng 48
4. Tuyển chọn là che giấu 51
5. Mạc khải cho ai? 53
IV.  Mầu nhiệm thinh lặng 55
1. Alma Mater (Mẹ kín ẩn) 56
2. Cuộc đời âm thầm 60
3. Thinh lặng để tôn thờ 64
4. Yêu thích sống ẩn dật 66
5. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa 71
6. Kho tàng ẩn giấu 76
Kết luận  80
V.  Mầu nhiệm người nữ tỳ 82
1. Người phụ nữ vĩnh cửu  83
2. María, mẹ của sự thinh lặng  87
3. Tìm kiếm Thiên Chúa 92
4. Bình an nội tại 93
5. Sức mạnh tâm hồn 96
6. Khiêm tốn thâm sâu 99
VI. Mầu nhiệm ân sủng 105
1. Sự tạo dựng mới 105
2. Trật tự mới 107
3. Nhân loại mới 110
4. Thế giới ân sủng  113
5. Nét đẹp của ân sủng 116
6. Quy luật của thế giới ân sủng  120
Kết luận 126
PHẦN 2: NGƯỜI NỮ MẶC ÁO MẶT TRỜI 129
I. Thế giới của Thiên Chúa 130
1. ...Cho Hội thánh  131
2. …Ở giữa loài người  134
3. Dấu chỉ của Thiên Chúa 137
II.  Maria trong chương trình Thiên Chúa 139
1. Trong tương quan với Chúa Giêsu Kitô  139
2. Mẹ Đấng Trung Gian 142
3. Mầu nhiệm cứu chuộc 146
III. Trong tình yêu Thiên Chúa 152
1. Tình yêu đáp trả tình yêu 152
2. Những đặc tính của tình yêu Thiên Chúa 155
3. Đón nhận tình yêu Thiên Chúa 158
IV. Mẹ Hội thánh 161
1. Tương quan với Hội thánh 161
2. Dấu chỉ người nữ 167
3. Dấu chỉ “Theotokos” (Mẹ Thiên Chúa)  172
V. Mẹ loài người 178
1. Mẫu tính thiêng liêng và phổ cập 178
2. Thời đại Maria 184
3. Ba đặc điểm 186
4. Với Mẹ, tận hiến và phục vụ 192
5. Thời đại cuối cùng 195
Lòng sùng kính chân thành và đích thực 199
Kết luận 199