Mary. Coredemptrix Mediatrix Advocate
Phụ đề: Theological foundations
Tác giả: Mark I. Miravalle
Ký hiệu tác giả: MI-M
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004609
Nhà xuất bản: Queenship
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 24
Số trang: 328
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Introduction xiii
I: Historical and Liturgical Foundations 1
Rev. Bertrand de Margerie, S.J- Mary Coredemptrix In The Light of Patristics 3
Rev. Arthur B. Calkins- Mary as Coredemptrix, Mediatrix and Advocate in the Contemporary Roman Liturgy 45
Rev. Michael O's Carroll, C.S.Sp- Mary Coredemptress, Mediatress, Advocate: Instrument of Catholic-Orthodox Unity 119
II: Scriptural and Dogmatic Foundations 145
Rev. William G. Most- Mary Coredemptrix in Scripture: Cooperation in Redemption 147
Rev. Ignace de le Potterie, S.J- The Meditation of the Mother of Jesus at the Incarnation: An Exegetical Study 173
Rev. Bertrand de Margerie, S.J- Can the Church Define Dogmatically the Spiritual Motherhood of Mary? Objections and Answers 191
Rev. John A. Schug, CAP. and Mark I. Miravalle, S.T.D. - Mary Coredemptrix: Her Title and Its Significance in the Magisterium of the Church 215
Dr. Mark I. Miravalle, S.T.D- Mary, Coredemptrix, Mediatrix, Advocate: Foundational Presence in Divine Revelation 247