Mary. Coredemptrix Mediatrix Advocate
Phụ đề: Theological foundations
Tác giả: Mark I. Miravalle
Ký hiệu tác giả: MI-M
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004609
Nhà xuất bản: Queenship
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 24
Số trang: 328
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích