Opere ascetiche
Phụ đề: Le Glorie di Marria
Tác giả: S. Alfonso M. De Liguori
Ký hiệu tác giả: AM-S
DDC: 232.91 - Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu - Thánh Mẫu học
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 7
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011361
Nhà xuất bản: Redentoristi
Năm xuất bản: 1937
Khổ sách: 23
Số trang: 574
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích