Đức Maria. Suy ngắm trước linh ảnh
Nguyên tác: Marie. Méditation devant l'lcône
Tác giả: Francois - Xavier Durrwell, CSsR
Ký hiệu tác giả: DUR
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007116
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 141
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013689
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 141
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013690
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 141
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa 3
Phần thứ nhất: BỨC LINH ẢNH CỦA THÁNH THẦN 9
1. Dưới bóng của Chúa Thánh Thần 9
2. Từ buổi bình minh sáng tạo 32
3. Người nữ vô nhiễm tội 37
4. Đấng thụ tạo trinh mẫu 49
5. Thánh Maria 53
6. Lòng Mẹ Maria 58
7 Bà Mẹ Yêu thương 66
8. Một tâm hồn trầm tư và đấu tranh 71
Phần thứ hai: ĐIỂN HÌNH CỦA GIÁO HỘI 79
9. Điểm nối kết 79
10. Giáo hội theo giao ước cũ 83
11. Đức Maria, điển hình của Giáo hội theo giao ước cũ 88
12. Giáo hội trong phục sinh của Chúa Giêsu 95
13. Đức Maria trong mầu nhiệm phục sinh của Đức Giêsu 100
14. Đức Maria liên kết với Đấng Cứu Thế 107
15. Đức Maria, Mẹ của các Tín hữu 110
16. Đức Maria, sự tổng hợp của lịch sử Thánh 121
17. Sống với Đức Maria trong Giáo hội 126