Vầng trăng tuyệt vời
Phụ đề: Đức Maria trong mầu nhiệm cứu độ
Tác giả: Phan Tấn Thành
Ký hiệu tác giả: PH-T
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001124
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 233
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007110
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 233
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008764
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 233
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP 7
Ý nghĩa: Phương pháp khảo luận thần học về Đức Maria  
PHẦN I: ĐỨC MARIA TRONG KINH THÁNH  
Chương 1: Những đoạn văn cổ nhất của Tân Ước: Phaolô; Marcô 19
Chương 2: Đức Maria tronhg Phúc Âm Matthêô 26
Chương 3: Đức Maria trong phúc Âm Luca 33
Chương 4: Đức Maria trong các tác phẩm của Gioan và Tông đồ công vụ 51
Chương 5: Những hình ảnh về Đức Maria trong Cựu Ước 60
Chương 6: Những truyền kỳ về Đức Maria 74
PHẦN II: ĐỨC MARIA TRONG TRUYỀN THỐNG GIÁO HỘI  
Chương 7: Lịch sử tiến triển đạo lý về Đức Maria và trọn đời đồng trinh 79
Chương 8: Đức tin của Giáo hội cổ truyền: Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa và trọn đời đồng trinh 88
Chương 9: Hai tín điều cận đại: Vô Nhiễm nguyên tội và Hồn xác lên trời 103
PHẦN III: ĐỨC MARIA TRONG ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI  
Chương 10: Vai Trò của Đức Maria trong Giáo Hội 127
Chương 11: Lòng tôn kính Giáo Hội dành cho Đức Maria 138
1. Lịch sử và nguyên tắc thần học 138
2. Phụng vụ kính Đức Maria 143
3. Những hình thức đạo đức kính Đức Mẹ 156
Chương 12: Đức Maria trong đời sống thiêng liêng của các Kitô hữu dâng mình, tận hiến 194
Chương 13: Những đường hướng mới của thần học về Đức Maria 205
Chương 14: Đức Maria trong sách Giáo lý hội Thánh Công Giáo 217
Phụ Lục: Chương VIII: Hiến Chế “ Ánh sáng muôn dân” 223