Maria nel cammino missionario della chiesa
Phụ đề: Le sfide del terzo millennio
Tác giả: Juan Esquerda Bifet
Ký hiệu tác giả: BI-J
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Ý
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003793
Nhà xuất bản: Circolazione interna
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 94
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích