Học trường Đức Mẹ
Phụ đề: Đức Maria nhà giáo dục
Tác giả: Lm. Antôn Ngô Văn Vững
Ký hiệu tác giả: NG-V
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009663
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 188
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009720
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 188
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 7
PHẦN THỨ NHẤT: ĐỨC MARIA NHÀ GIÁO DỤC VÀ GƯƠNG MẪU  
DẪN NHẬP 40
Chương I: Chúa Kitô gương mẫu duy nhất 41
Chương II: Bước theo Chúa Kitô 62
Chương III: Tất cả nhờ Mẹ 82
Chương IV: Bà mẹ thiên quốc 93
Chương V: Mẫu gương các đức hạnh 109
Chương VI: Hữu thể đức hạnh 135
Chương VII: Tinh tuyền, thánh thiện trong Đức Kitô 160