Maria dans le dogme
Tác giả: E. Neubert
Ký hiệu tác giả: NE-E
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011811
Nhà xuất bản: Éditions spes
Năm xuất bản: 1953
Khổ sách: 19
Số trang: 413
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích