Mẹ Maria trong phụng vụ Công giáo
Tác giả: Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007270
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 74
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007863
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 74
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008968
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 74
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
I. Mẹ Maria, thành viên của Hội Thánh khi cử hành phụng vụ 7
1. Phụng vụ là gì? 7
2. Mẹ Maria thành viên của Hội thánh 8
a. Mẹ trung gian 8
b. Mẹ cộng tác trong công trình cứu chuộc 10
c. Mẹ Hội Thánh 12
3. Mẹ Maria, khuôn mẫu của Hội Thánh khi cử hành phụng vụ 13
a. Chiêm ngắm 13
b. Hiện diện 15
II. Mẹ Maria trong các cử hành Mầu nhiệm Chúa Kitô 16
1. Chúa Kitô hiện diện trong cử hành phụng vụ 16
2. Phụng vụ cử hành các mầu nhiệm Chúa Kitô 17
3. Khi tôn kính Mẹ Maria, Hội Thánh cử hành công trình cứu độ của Thiên Chúa 19
a. Mầu nhiệm Ba Ngôi 19
b. Mầu nhiệm Chúa Kitô 20
c. Mầu nhiệm Hội Thánh 21
III. Vị trí của Mẹ Maria trong phụng vụ 21
Hội Thánh cầu nguyện 21
a. Mẫu gương 22
b. Tiên trưng 23
c. Hình ảnh 25
2. Mẹ Maria: Trinh Nữ lắng nghe (Virgo audiens) 26
3. Mẹ Maria: Trinh nữ cầu nguyện (Virgo orans) 28
4. Mẹ Maria: Trinh nữ dâng hiến (Virgo Offerens) 30
IV. Tôn kính Mẹ Maria trong phụng vụ 33
1. Mẹ Maria trong kinh nguyện phụng vụ 33
2. Tôn kính Mẹ Maria theo chu kỳ năm phụng vụ 35
a. Các lễ trọng 36
b. Các lễ kính 41
c. Các lễ nhớ 43
3. Tôn kính Mẹ Maria theo ngoại lịch 51
a. Thứ bảy hằng tuần 51
b. Các lễ ngoại lịch theo sách lễ Rôma 2000 52
c. Các lễ ngoại lịch theo Tuyển tập riêng 53
V. Sống phụng vụ với Mẹ Maria 56
1. Tham dự Thánh lễ với Mẹ Maria 56
a. Tưởng niệm hy tế của Chúa Kitô 56
b. Tham dự bàn tiệc Thánh Thể 57
c. Xây dựng Hội Thánh 58
d. Loan báo mầu nhiệm Vượt qua 58
2. Mẹ Maria chuẩn bị các tín hữu đón nhận các bí tích 59
3. Sống gắn bó với Mẹ Maria trong đời thường ngày 62
a. Kinh mân côi 62
b. Kinh truyền tin 64
c. Các thánh thi và lời kinh thông dụng 66
d. Thánh Đức Maria 68
e. Tận hiến cho Mẹ 69
f. Đại hội Thánh Mẫu 70
MỤC LỤC 72