La Vierge dans la tradition Cistercienne
Tác giả: B. J.Samain, J. Longère
Ký hiệu tác giả: SA-B
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008469
Nhà xuất bản: Médiaspaul
Năm xuất bản: 1990
Khổ sách: 24
Số trang: 348
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích