Maria Mẹ Đức Chúa. Khuôn mặt của Giáo hội
Tác giả: Max Thurian
Ký hiệu tác giả: TH-M
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008624
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 279
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
  Dẫn nhập 5
I. Thiếu nữ Sion 14
II. Bà đầy ơn phúc 24
III. Người Trinh nữ khó nghèo 34
IV.  Nơi Thiên Chúa ngự 58
V. Người Nữ tỳ trong đức tin 78
VI. Mẹ Đức Chúa 92
A. Cuộc thăm viếng bà Êlisabéth 92
B. Đức Maria Mẹ Thiên Chúa 104
C. Đức Maria và việc nhập thể 112
D. Ghi chú về học thuyết Maria cùng những nhà cải cách 117
VII.  Mẹ Đức Vu Thiên sai 122
VIII.  Mẹ của người tôi tớ đau khổ 138
IX. Đức Maria và Giáo hội 168
A. Tiệc cưới thành Cana 169
1 Ý nghĩa tiệc cưới Cana 169
2 Sự hiện diện của Đức Maria tại tiệc cưới Cana 190
B. Giờ thập giá 207
1 Ý nghĩa những lời của Đấng chịu đóng đinh 208
2 Ý nghĩa những hồi trong khổ hình thập giá 219
3 Đức Maria, hình ảnh của Giáo hội là mẹ 228
4 Đức Maria, người mẹ trong Giáo hội 240
X. Một dấu lạ vĩnh đại trên bầu trời 256
A. Chiến thắng của Giáo hội 257
B.  Đức Maria trong Giáo hội 266
  Cầu nguyện