Phúc âm của Người Nữ Tỳ
Tác giả: Antôn Ngô Văn Vững, SJ
Ký hiệu tác giả: NG-V
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002446
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 19
Số trang: 249
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008752
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 19
Số trang: 249
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013688
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 19
Số trang: 249
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014704
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 19
Số trang: 249
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
VÀO ĐỀ: SỰ HIỆN DIỆN CỦA NGƯỜI NỮ ĐẦY ÂN PHÚC
PHẦN DẪN NHẬP: ĐỨC MẸ TRONG PHÚC ÂM 8
1. Tin Mừng Cứu Độ 12
2. Ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa 15
3. Phục vụ mầu nhiệm Chúa Kitô 18
4. Qui chiếu về Chúa Kitô 21
5. Hiểu Đức Mẹ qua Chúa Kitô 23
PHẦN THỨ NHẤT: PHÚC ÂM KHÔNG LỜI 32
I. PHÚC ÂM CỦA LINH HỒN ĐẦY ÂN SỦNG 34
1. Viết lại Phúc Âm cho thời đại 34
1/. Chúa Thánh Thần, tác giả duy nhất 39
2/. Phúc Âm nguyên thủy 42
3/. Phúc Âm của tâm hồn biết lắng nghe 44
4/. Phúc Âm của tâm hồn nghèo khó 47
5/. Những tiền đề của Phúc Âm 51
6/. Phúc Âm của người Nữ Tỳ 53
2.  Một Phúc Âm duy nhất 57
1/. Phục vụ Tin Mừng 60
2/. Phục vụ ơn cứu độ 65
3/. Đẹpthay những bước chân 69
4/. Chân dung sứ giả Tin Mừng 74
5/. Chứng nhân tình yêu nhân hậu 79
3. Cuộc cách mạng của Thiên Chúa 83
1/. Tin vui mừng cho thiếu nữ Sion 84
2/. Niềm hạnh phúc của Thiên Chúa 87
3/. Maria là vinh dự của toàn dân 90
4/. Người nghèo được loan báo Tin Mừng 92
(1) Ưu tiên cho người nghèo 93
(2) Nghèo tinh thần 95
5/. Tự đo đón nhận 98
6/. Khao khát Thiên Chúa hằng sống 102
II. PHÚC ÂM CỦA TÂM HỒN HIỀN MẪU 105
4. Đọc Phúc Âm từ nơi tâm hồn Đức Mẹ 105
1/. Chuyện cổ tích của bà mẹ 107
2/. Khoa học tình yêu 109
3/. Những lời mẹ ru 114
4/. Người môn đệ Chúa yêu 119
5/. Phúc Âm của tình yêu Thiên Chúa 123
a. Phúc Âm của Trái Tim Chúa Giêsu 124
b. Phúc Âm về Mẹ Chúa Giêsu 125
5. Chứng nhân đặc tuyển 129
1/. Phúc Âm sống động 132
2/. Chứng nhân của mầu nhiệm cứu chuộc 136
3/. Chứng từ thinh lặng 138
4/. Ký ức cùa Hội Thánh 139
6.  Phúc Âm của tâm hồn 142
1/. Lề luật ghi khắc trên bia đá 142
2/. Lề luật được viết trong tim 145
3/. Dấu chỉ thời đại mới 147
4/. Phúc Âm không lời 150
7. Phúc Âm của sự toàn thiện 153
1/. Phúc Âm của tình yêu 154
2/. Phúc Âm của tâm hồn biết đón nhận 157
3/. Phúc Âm của sự chiêm niệm 159
4/. Phúc Âm của tâm hồn trong sạch 162
PHẦN THỨ HAI: PHÚC ÂM CỦA SỰ THINH LẶNG THẦN LINH 166
I. THINH LẶNG BÊN CẠNH LỜI 168
1. Nữ vương thinh lặng 169
1/. Thinh lặng nội tâm 171
2/. Thinh lặng "bất khả ngôn" 173
3/. Các chứng nhân của thinh lặng 175
4/. Những hình thức thinh lặng 178
5/. Thinh lặng thánh 181
6/. Khổ chế thinh lặng 184
2. Vị thánh của thinh lặng 188
1/. Thinh lặng và tĩnh nguyện 189
2/. Sứ mệnh lôi cuốn các linh hồn 192
3/. Một nhân tính phụ trội 196
4/. Tâm hồn khao khát thinh lặng 198
5/. Thinh lặng và tình yêu 200
6/. Thinh lặng đầy Chúa 201
3. Thế giới huyền diệu của thinh lặng nội tâm 202
1/. Thành lũy của sự hồi tâm 205
2/. Nada và Nescivi 206
3/. Niềm vui tận hiến 209
4/. Ơn gọi tử đạo 212
5/. Bí quyết hạnh phúc 213
6/. Vị thánh của sự hiện diện thần linh 215
7/. Sự thinh lặng thần linh 217
8/. Danh hiệu mới. 219
4. Vương quốc thinh lặng 223
1/. Trường học thinh lặng 224
2/. Đức Nữ Trinh của Mầu Nhiệm Nhập Thể 228
3/. "Bí mật" nơi tâm hồn Đức Mẹ 232
4/. Sinh hoạt sâu xa của tình yêu 235
5/. Vực thẳm không đáy của linh hồn 239
6/. Sống cho Chúa và anh em. 241