Lời kinh cổ xưa, thế giới hiện đại
Phụ đề: Cuốn sách về Đức Maria
Nguyên tác: Book of Mary
Tác giả: Peter M.J. Stravinskas
Ký hiệu tác giả: ST-M
Dịch giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Chữ, OP, Lớp Thánh Mẫu Học 2008 - 2009
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001443
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 272
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Ý nghĩa đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Maria 13
2. Trong biến cố Truyền tin, Đức Maria Trở thành Mẹ Chúng ta 21
3. Đức Maria tại Nadaret và trên đồi Canvê 27
4. Đức Maria được lên trời 31
5. Noi gương Đức Maria 35
6. Tấm Thảm thêu về Đức Maria: Đức Maria trong sách Giáo lý mới 45
7. Đức Maria đồng trinh dưới ánh sáng Lề Luật và truyền Thống Do Thái 53
8. Vô nhiễm Nguyên Tội: một đạo lý khó Khăn và táo bạo 61
9. Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội 69
10. Đức Trinh Nữ Maria được lên trời cả linh hồn lẫn thân thể 77
11. Đức Maria trung Gian 83
12. Đức Maria và Hồng Y Newman 89
13. Bênh Vực cho tước Hiệu "Theotokos" 105
14. Giới thiệu Đức Maria cho anh em Thệ Phản 115
15. Đức Maria, mối dây hiệp nhất Kitô Giáo 123
16. Một cách nhìn về Đức Maria có thể hiệp nhất các Kitô hữu 129
17. Huyền Thoại ngoại giáo và việc sinh hạ đồng trinh 135
18. Một người thệ phản khám phá ra Đức Maria trong Thánh Kinh 151
19. Đức Maria dẫn đưa chúng ta đến với Đức Kitô 167
20. Kinh Mân Côi: Nguồn gốc và cách sử dụng hiện nay 173
21. Lời kinh cổ xưa, thế giới hiện đại 181
22. Sức mạnh của Kinh Mân Côi 189
23. Tái khám phá một hồng ân 197
24. Những cuộc hiện hình của Đức Mẹ và ảnh hưởng đại kết 207
25. Vấn đề tôn kính Đức Maria 227