Thánh Mẫu học
Tác giả: Lm. Augustino Nguyễn Văn Trinh
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007100
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 21
Số trang: 228
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Ký hiệu viết tắt 3
Dẫn nhập: Phương pháp triển khai môn thánh mẫu học 5
I. Tính thống nhất của các môn thần học 6
Phần thứ nhất: Tuyên xưng đức tin 9
Phần thứ hai: Các bí tích 9
Phần thứ ba: Đời sống đức tin 10
Phần thứ tư: Kinh nguyện trong đời sống đức tin 10
II. Thánh mẫu học liên hệ với các môn tín lý khác 10
Chương II: Canh tân lòng tôn sùng Đức Maria 12
đến Hội Thánh 13