Lòng thương xót đích thực
Phụ đề: Đức Maria, sự tha thứ và niềm tín thác
Nguyên tác: La vraie miséricororde
Tác giả: Jacques Philippe
Ký hiệu tác giả: PH-J
Dịch giả: Lm. Minh Anh
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009977
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 95
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010379
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 95
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích