Magnificat
Tác giả: Phan Tấn Thành
Ký hiệu tác giả: PH-T
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005003
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 20
Số trang: 325
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010870
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 20
Số trang: 325
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP 8
PHẦN I: ĐỨC MARIA TRONG KINH THÁNH 21
Chương 1: Những đoạn văn cổ nhất về Đức Maria trong Tân Ước: Phaolô, Tin mừng Marcô 25
Chương 2: Đức Maria tronhg Tin mừng Matthêu 38
Chương 3: Đức Maria theo Tin mừng  Âm Luca và Tông đồ Công vụ 46
Chương 4: Đức Maria theo tác phẩm Gioan 77
Chương 5: Vài tước hiệu và hình ảnh của Đức Maria theo Cựu Ước 95
Chương 6: Những truyền kỳ về Đức Maria 112
PHẦN II: ĐỨC MARIA TRONG TRUYỀN THỐNG GIÁO HỘI 121 
Chương 7: Sự tiến triển đạo lý về Đức Maria  125
Chương 8: Đức tin của Giáo hội cổ truyền  138
Mục I: Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa 138
Mục II: Mẹ trọn đời trinh khiết 151
Chương 9: Hai tín điều cận đại Vô Nhiễm nguyên tội và Hồn xác lên trời 168
Mục I: Đức Maria Vô nhiễm nguyên tội 170
Mục II: Đức Maria hồn xác lên trời 187
PHẦN III: ĐỨC MARIA TRONG ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI 201
Chương 10: Vai Trò của Đức Maria trong Giáo Hội 203
Mục I: Đức Maria là Mự cuoar Hội thánh 203
Mục II: Đức Maria cộng tác với Chúa Cứu Thế 207
Mục III: Đức Maria hiện thân của Hội thánh 215
Chương 11: Lòng tôn kính Đức Maria trong Hội thánh 217
Mục I: Lịch sử và nguyên tắc thần học 218
Mục II: Phụng vụ kính Đức Maria 224
Mục III: Những kinh nguyện hướng lên Đức Maria 244
Chương 12: Đức Maria trong đời sống sống các Kitô hữu 278
Mục I: Đức Maria mẫu gương nhân đức 278
Mục II: Dâng mình cho Đức Mẹ 283
Mục III: Đức Maria với đời tận hiến 288
Chương 13: Vài chiều hướng mới của thần học về Đức Maria 205
Mục I: Đức Maria với Chúa Thánh Thần 291
Mục II: Phụ nữ tính 297
Mục III: Hội nhập văn hóa 300
Mucij IV: Chiều hướng đại kết 301
Kết luận: Giới hạn và viễn tượng 305
Phụ Lục I: Bài đọc Kinh thánh trong các thánh lễ kính Đức Mẹ 223
Phụ lục II: Đức Maria trong các tác phẩm thánh Tôma Aquinô 315
Phụ lục III: Đức Maria trong sách Giáo lý Hội thánh Công giáo 318
Thư tịch 324