Thánh Mẫu học
Phụ đề: Sách Giáo lý cho người trưởng thành
Tác giả: Lm. Aug. Hoàng Đức Toàn
Ký hiệu tác giả: HO-T
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T8
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000164
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 46
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000165
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 56
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000830
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 56
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004861
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 56
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010326
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 56
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
- Lời giới thiệu 5
- Lời nói đầu 7
Chương I: Đức Maria tham dự vào mầu nhiệm Tin Mừng 11
Chương II: Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ nhân loại 20
1. Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa 20
2. Đức Maria, Mẹ nhân loại 23
Chương III: Đức Maria, Mẹ Đồng Trinh 27
1. Một dữ kiện lịch sử khó xác định 27
2. Một ý nghĩa thần học sâu xa 33
Chương IV: Đức Maria, đầy ơn phúc, được đưa về trời 37
1. Đức Maria, dấu chỉ việc thánh hóa qua ân sủng 39
2. Đức Maria, dấu chỉ của niềm hy vọng 42