Huit homélies Mariales
Tác giả: Le Chanoine G. Bavaud
Ký hiệu tác giả: BA-C
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011311
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1960
Khổ sách: 18
Số trang: 240
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích