Vie intérieure de la Très Sainte Vierge
Phụ đề: Ouvrage recueilli des écrits de M. Olier
Tác giả: M. Olier
Ký hiệu tác giả: OL-M
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004166
Nhà xuất bản: De l'imprimerie de Salviucci, Rome
Năm xuất bản: 1866
Khổ sách: 22
Số trang: 436
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích