Mary. Coredemptrix, Mediatrix, Advocate
Phụ đề: Theological poundations II
Tác giả: Mark I. Miravalle
Ký hiệu tác giả: MI-M
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003626
Nhà xuất bản: Queenship
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 22
Số trang: 330
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích