Tractatus de beatissima virgine
Tác giả: Fr. Alexio Henrico Maria Lepicier, O.S.M
Ký hiệu tác giả: LE-A
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011726
Nhà xuất bản: Romae
Năm xuất bản: 1926
Khổ sách: 21
Số trang: 652
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích