Thánh Thể, Thánh Mẫu và Kinh Mân côi
Tác giả: Gm. Giuse Hoàng Văn Tiệm
Ký hiệu tác giả: HO-T
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000186
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 316
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001659
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 316
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001660
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 316
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001661
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 316
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001662
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 316
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001663
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 316
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Các ngày lễ kính Đức Mẹ 11
Các lễ về tước hiệu và nhân đức 56
Thánh Thể và Kinh mân Côi - Hướng dẫn lần hạt 160
Các bài ca kính Đức Mẹ 284