Costruire il sacerdote su Maria
Tác giả: P. Francesco M. Franzi
Ký hiệu tác giả: FRA
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011429
Nhà xuất bản: Editrice Ancora
Năm xuất bản: 1953
Khổ sách: 16
Số trang: 156
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích