Những ngày của Mẹ
Tác giả: Lm. Phêrô, CMC
Ký hiệu tác giả: PHE
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1&2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007072
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 500
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích