Sự thật về Fatima
Tác giả: Dom Claude Jean - Nesmy
Ký hiệu tác giả: NE-C
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002419
Nhà xuất bản: Living Language
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 192
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015866
Nhà xuất bản: Living Language
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 192
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa 1
Sự thật về những người và những sự kiện 4
Chương 1: Sự thật về Aljustrel 5
Chương 2: Sự thật về ba đứa trẻ 21
Chương 3: Sự thật về Thiên Thần 47
Thị kiến mào đầu 47
Thiên Thần hiện ra lần thứ nhất 52
Thiên Thần hiện ra lần thứ hai 57
Thiên Thần hiện ra lần thứ ba 58
Chương 4: Sự Thật về Đức Bà 64
13 tháng 5 năm 1917 64
13 tháng 6 năm 1917 76
13 tháng 7 năm 1917 84
13 tháng 8 năm 1917 89
13 tháng 8 năm 1917 100
13 tháng 9 năm 1917 103
13 tháng 10 năm 1917 106
Chương V: Sự thật về các chứng nhân 113
Gia đình của ba đứa trẻ 114
Những người có mặt ở đó 124
Những nhân chứng của ngày 13 tháng 10 129
Chương IV: Sự thật về ân sủng 147
Sự mất mát bề ngoài 150
Những hoa trái đầu mùa của các lần hiện ra 159
Người công chính nên hàon thiện chỉ trong một thời gian ngắn 171
Đức Giêsu muốn dùng con 181
Phụ lục 187