Học hỏi về Đức Mẹ
Tác giả: TGM. Bùi Chu
Ký hiệu tác giả: TOA
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007111
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 75
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013693
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 75
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014648
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 75
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014649
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 75
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời mở đầu 3
Bài 1: Đức Maria trong Kinh Thánh 5
Bài 2. Đức Maria trong truyền thống Giáo hội 14
Bài 3. Đức Maria trong phụng vụ 25
Bài 4. Đức Maria và Kinh Kính Mừng 30
Bài 5. Đức Maria và các tín điều về Mẹ 34
Bài 6. Đức Maria và Giáo phận Bùi Chu 39
Bài 7. Đức Maria và các dòng tu 49
Bài 8. Đức Maria và Đền Thánh Phú Nhai 53
Phụ lục I: Kinh và bài hát Năm Thánh 57
Phụ lục II. Kinh và bài hát Năm Thánh 63