Myriam - Thiếu nữ Sion
Phụ đề: Tài liệu Thánh Mẫu học
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002790
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 283
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002857
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 283
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013386
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 283
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014701
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 283
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập  
Những chữ viết tắt và từ vựng của các tác phẩm Do Thái giáo được trích dẫn 11
Chương I: MYRIAM THÀNH NADARÉT VÀ PHỤ NỮ THỜI ĐẠI CỦA NGƯỜI  
1. CÁC GIÁ TRỊ PHÁ HỦY  
A. Eva, người phụ nữ của thảm họa nguyên thủy  
Người đàn ông, người may mắn được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa và rất giống Thiên Chúa 22
Ađam được sáng tạo trước, Eva được sáng tạo sau 25
Eva, người trách nhiệm chính của sự sa ngã 28
Người đàn bà phục tùng người đàn ông, do ý muốn của Thiên Chúa 33
B. Phụ nữ, người thừa kế sự sa ngã của Eva 36
Người đàn bà bị loại ra khỏi cuộc sống công cộng 37
Ở nơi công cộng, các quan hệ với phụ nữ được quy định rất cứng nhắc 38
Giáo huấn của sách Tôrah không thể đạt tới đối với phụ nữ
39
Viết chứng thư ly dị là công việc của người đàn ông 41
2. CÁC GIÁ TRỊ SÁNG TẠO  
A. Eva, khuôn mặt rực sáng trong kế hoạch tạo dựng 47
Eva, hoàn toàn giống như Adam, đã tham dự vào hình ảnh Thiên Chúa và rất giống Thiên Chúa 47
Eva, ngôi nhà của người đàn ông 51
B. Phẩm cách và giá trị của người phụ nữ 53
Tác phẩm của Pseudo-Philon 55
Môsê và Myriam ở Biển đỏ  
Mạc khải Sinai 59
Sinh đẻ không đau vào thời thiên sai  
3. ĐỨC MARIA, SỰ CHUỘC LẠI EVA VÀ SỰ TRỞ VỀ ÊĐEN 65
Tiếng “fiat" (xin vâng) của Maria và tiếng “fiat” của Giuse, những của đầu mùa Giao ước mới 66
Sự hiệp nhất tương đồng của Maria và Giuse, sự hài hòa của Êden giữa Adam và Eva đã trở lại 68
Một phụ nữ khiêm hạ, đưực nâng lên đối thoại cùng Thiên Chúa 71
Từ Nadarét đến Sinai và từ Sinai đến Êđen 73
Maria, vùng đất trinh nguyên mới 74
• KẾT LUẬN 79
Chương II: NHỮNG NGƯỜI MẸ CỦA ISRAEL VÀ NGƯỜI MẸ CỦA ĐỨC GIÊSU 85
1. Những người mẹ của Israel 86
2. Rakhen 90
3. Lêa  
4. Giôkhevét, mẹ của Môsê 95
5. Myriam 98
6. Đơvôra 114
7. Rút 1IX
8. Bà mẹ của anh em Macabê 120
9. Công nghiệp và sự chuyển cầu của các bà mẹ Israel 129
KẾTLUẬN  
Chương III. MARIA, “NGƯỜI NGHÈO KHÓ” CỦA THIÊN CHÚA 145
1.  Cái nhìn tổng thể về khái niệm sự “khó nghèo” trong Cựu Ước 146
2.  Khái niệm về sự “khó nghèo” trong các bản văn sau cùng của Cựu Ước  
Kinh Thánh - Do Thái giáo (thế kỷ II-I trước CN) 152
3.  Luca 1, 38a, theo ánh sáng Cựu Ước muộn (thế kỷ II-I trước CN) 171
KẾT LUẬN  
Chương IV: ĐỨC MARIA, “ĐẸP” GIỮA CÁC PHỤ NỮ 187
1. Vẻ đẹp của vũ trụ (St 1, 31) 189
2. Vẻ đẹp của Eva trong vườn Êđen 193
3. Vẻ đẹp của Israel 197
4. Vẻ đẹp của Đức Maria 216
5. Vẻ đẹp của Đức Kitô 219
6. Vẻ đẹp của Giáo Hội 223
7. “Người môi giới” và vẻ đẹp của Giáo Hội 234
KẾT LUẬN  
Chương V: NÚI SINAI VÀ ĐỨC MARIA NƠI CỘI NGUỒN CỦA GIAO ƯỚC CŨ VÀ MỚI 241
1. Maria, Núi Sinai Mới mà trên đó Thiên Chúa ngự xuống 244
2. Tiếng “vâng” của Israel ở Sinai và tiếng “vâng” của Maria ở Nadarét 246
3. Sự khiêm tốn của Sinai và sự nghèo khó của Maria 251
4. Sinai và Nadarét 256
Các yếu tố của tính phổ quát 256
KẾT LUẬN  
Chương VI: GIÊRUSALEM VÀ MARIA  
LỜI TIÊN TRI VÀ SỰ THỰC HIỆN 265
Giêrusalem, “Mẹ Thiên Chúa” 265
Giêrusalem, “Mẹ hoàn vũ” 267
KẾT LUẬN 271
THAY PHẦN KẾT  275